- ONZE SCHOOL -

Basisschool De Wijzer

Basisschool De Wijzer telt 270 kinderen in 11 groepen. Onze vriendelijke en leuke school is gevestigd in een prachtig karakteristiek gebouw aan de Dalweg, aan de noordzijde van Sonsbeekkwartier. Een enthousiast onderwijsteam van 25 medewerkers laat kinderen vooral sámen leren. Dat maakt van De Wijzer een prettige, fijne en rijke leeromgeving voor uw kind!

Onze identiteit

De Wijzer is een christelijke basisschool. Wij zijn een echte wijkschool en staan open voor ieders geloofs- of levensovertuiging, waarbij respect voor elkaar vanzelfsprekend is.

Als dialoogschool van Delta Scholengroep vinden wij dat verschillen er juist mogen zijn. In de vorm van gedeelde normen en waarden streven we naar verbinding tussen verschillende levensbeschouwelijke tradities en opvattingen. We bieden een veilige leeromgeving waarin de menselijke maat voorop staat en wij zorgen voor elkaar en onze omgeving.

Schoolgebouw in de bossen

Het gebouw van De Wijzer is een monumentaal pand uit 1932. Het ademt geschiedenis, onder meer door de oorlogsjaren. De school is wel helemaal van deze tijd en onlangs zelfs uitgebreid met nieuwbouw in de vorm van een multifunctionele aula en een speelzaal voor groep 1 en 2. Het schoolplein is een binnenplaats, veilig en beschut. De bossen van Arnhem grenzen aan het plein. De Wijzer is makkelijk te bereiken via de Dalweg.

>> Maak een afspraak en kom langs! 

Ons onderwijs

Op De Wijzer vatten we onze visie op onderwijs graag in drie punten samen. Dat zijn:

  • Samen van en met elkaar leren
  • Rijke leeromgeving
  • Onderzoekende houding

We werken met een jaarstofklassensysteem, waarbij groep 1 t/m 4 de onderbouw vormen en groepen 5 t/m 8 de bovenbouw. Kinderen volgen groepsonderwijs in hun eigen jaargroepen, maar komen ook in wisselende groepen bij elkaar om coöperatief te leren.

Kinderen gaan bijvoorbeeld samen aan de slag met een maakopdracht. Ze doen onderzoek en vergaren samen kennis en nieuwe vaardigheden. Zo leren ze vooral ook samen, wat de sociale ontwikkeling ten goede komt. Ook brengen we kinderen graag een onderzoekende houding bij.


Uiteraard is onderwijs vooral ook maatwerk, met veel aandacht voor de individuele leerbehoefte. Die brengen we ook voor uw kind in beeld. We dagen kinderen uit door op school en daarbuiten een rijke leeromgeving te bieden. Bovendien bieden we iedereen de kans om eigen talenten te ontdekken en tot uiting te brengen. We hebben een breed aanbod in cultuur, muziek en natuur. Ook zo vergroten we zelfvertrouwen en weerbaarheid.

De bevlogen leerkrachten van onze school maken verder graag gebruik van elkaars kwaliteiten en kennis. Ze gaan regelmatig bij elkaar op klassenbezoek en geven elkaar feedback. De leerkrachten leren elk kind kennen en bespreken regelmatig samen de (sociale) ontwikkeling van alle kinderen.

Tot slot is De Wijzer een academische opleidingsschool. Onderwijsstudenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) lopen bij ons stage of doen bij ons hun afstudeeropdracht. 

>> Meer weten?

Download of bekijk onze schoolgids.